صفحه اول تماس با ما RSS قالب وبلاگ
گذاشتن بنر
<-Description->
ARMIN 1396/3/10
باعرض سلام خسته نباشید به تمام کاربران فیلم سرا این وب آمادگی هرگونه بنر درابعاد مختلف را می پذیرد.

قیمت هر بنربا هم فرق میکند

بنردرابعادکوچک
10000تومان تا 15000تومان می باشد

بنردرابعادمتوسط(تقریبابزرگ)
20000تومان می باشد

بنردرابعاد بزرگ(خیلی بزرگ)
25000تومان تا 30000تومان می باشد

وبرای درخواست گذاشت بنر میتوانید بیاید درپشتیبانی بگوییدویادرقسمت نظرات ویا ازراه های ارتباطی زیراستفاده کنید
راه های تماس بامدیرسایت

شماره تماس: 09398859846

شماره تماس :09392820366  
نام مدیرسایت:میرعباسی
ایمیل مدیرسایت:armin.00797@yahoo.com
ایمیل مدیرسایت: armin0939@samenblog.com

ومیتوانید از راه زیرواریزکنیدبه شماره حساب یاکارت


عضویت درسایت
شماره حساب : 4633511050
شماره کارت : 6273531303545643
نام دارنده حساب : سیدعباس میرعباسی

پرداخت از درگاه بانک تجارت